Székelyek

 

Székelyek Székely italtár Székely szótár

A székelység rövid története

A tájegység nevezetességeinek és azok jellemzőinek felsorolása Erdélyt csak puszta földrajzi régióként lenne képes bemutatni, azonban Erdély nemcsak földrajzi, hanem történelmi és kulturális régió is. Ezért legdrágább nevezetessége Erdélynek a rajta élő ivadék, amely faji nemzeti, sajátosságát a honfoglalás óta vegyítetlenül megtartotta, szokásaiban, szívében és  nyelvében: ők a székelyek.

 

Származásukat tekintve számtalan elmélet született, azonban eredetüket bizonyító történelmi ismeretek hiányában szinte lehetetlen pontossággal megállapítani kilétüket. A székely szó etimológiai vizsgálata sem hozott végleges eredményt.  A szó eredetét származtatják a török eredetű szikil vagy szekil szóból, melynek értelmében a székely szó méltóságnév: főrangú nemes embert jelent, és mint népnév, az előkelő származásúak népe. A székely elnevezést származtatták még a gót sakula szóból, melynek jelentése verekedő harcos. Egyéb vélekedések a szék-él, szék-eli (szék-be való, szék-en lakó) formából eredeztetik jelentését, mely szerint a székely szó a telepes nép nomádoktól való megkülönböztetésre szolgált, hogy majd a későbbiekben, mint foglalkozásnév a határok őrzését ellátó nép megnevezését jelentse.

 

Általánosan elterjedt nézet a szkíta hunoktól való származtatás, de kapcsolatba hozták őket az avarokkal, gepidákkal, bolgárokkal, más források a hunok, bolgárok, kabarok keveredéséből eredeztetik őket. Mindenesetre a székely mondai hagyományok a hun származást vallják magukénak. A hun-székely eredetmítosz szerint ők Attila népe (Csaba Királyfi legendája), mely elképzelés századokon át milliók tudatában valóságos történetként élt, és nemzettudatuk kitörölhetetlen részévé vált. Ezért a székelység történetének lényege nem az eredet homályos kérdésének vizsgálata, hanem a kiváltságos társadalmi helyzetük, jogrendszerük sajátos fejlődése és a   magyar nemzeti históriákban betöltött szerepük megítélése.

 

A székelység egy zárt tömbben letelepült, erős nemzetiségi szervezet. Intézményesített rendszere a magyarországitól eltérően nem volt királyi intézmény, ami különbözővé tette őket, az a személyüket érintő magyar nemesi kiváltságokkal egyenértékű szabadság sajátos birtokjoga. Azonban a történelem folyamán a székelyek sajátos rendi öntudata mellett a modern magyar nemzet részeként, a magyarságukat tudatosan vállalva éltek. Ők az egységes keresztény magyar nemzetnek az Erdélyben letelepedett egyik ága, akik sajátos fejlődés-történetük miatt a magyarságon belül külön nemzeti individuumnak tekinthetőek.

 

Kapcsolódó linkek:

Székelyek – Wikipedia
Székelyföld információs portál
Székelyföld portál

 

Székely viccek

Székely a vasútállomáson a jegyváltó ablaknál:
- Kérek egy jegyet.
- Hova? - kérdi az eladó.
- Hát ide a kezembe!

 

Olvasd tovább

Hírlevélre felíratkozás

Név:  
   
 
   
E-mail:  
   

Leíratkozás